Nämnd   Funktionsrättsrådet (fd Kommunala handikapprådet)
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Yvonne Nilsson (S) Ledamot FALKENBERG
Maria Larsson (C) Ledamot
GunMarie Stenström (M) Ledamot UGGLARP
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Andreas Engebrethsen (S) Ordförande
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Irén Svensson (S) Ersättare FALKENBERG
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ersättare
Irene Gustavsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46