Nämnd   Funktionsrättsrådet (fd Kommunala handikapprådet)
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
GunMarie Stenström (M) Ledamot UGGLARP
Yvonne Nilsson (S) Ledamot FALKENBERG
Maria Larsson (C) Ledamot
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Andreas Engebrethsen (S) Ordförande
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Irén Svensson (S) Ersättare FALKENBERG
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Irene Gustavsson (S) Ersättare
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-25 21:00:48