Nämnd   Funktionsrättsrådet (fd Kommunala handikapprådet)
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Maria Larsson (C) Ledamot
GunMarie Stenström (M) Ledamot UGGLARP
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Yvonne Nilsson (S) Ledamot FALKENBERG
Andreas Engebrethsen (S) Ordförande
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Irene Gustavsson (S) Ersättare
Irén Svensson (S) Ersättare FALKENBERG
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50