Parti   Opolitisk
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (12)
Revisionstjänst Falkenberg AB   ()
Jan Andersson  ()
Göran Bengtsson  ()
Lars Fröding  ()
William Hedman  (FALKENBERG)
Björn Johansson  ()
Maria Jörmalm Andersson  (FALKENBERG)
Rolf Karlsson Söderby  ()
Rickard Nordén  ()
Marie Pettersson  (BJÄRRED)
Roger Wiklund  (FALKENBERG)
Majlis Wolfhagen  (FALKENBERG)
 
Uppdaterad 2020-06-01 21:00:36