Parti   Opolitisk
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (11)
Jan Andersson  ()
Göran Bengtsson  ()
Jan Fritz  ()
Lars Fröding  ()
Björn Johansson  ()
Maria Jörmalm Andersson  (FALKENBERG)
Rolf Karlsson Söderby  ()
Rickard Nordén  ()
Marie Pettersson  (BJÄRRED)
Roger Wiklund  (FALKENBERG)
Majlis Wolfhagen  (FALKENBERG)
 
Uppdaterad 2019-08-24 21:00:30