Parti   Opolitisk
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (12)
Revisionstjänst Falkenberg AB   ()
Jan Andersson  ()
Göran Bengtsson  ()
Christian Fager  ()
Lars Fröding  ()
William Hedman  (FALKENBERG)
Maria Jörmalm Andersson  (FALKENBERG)
Rolf Karlsson Söderby  ()
Rickard Nordén  ()
Lina Weetman  ()
Roger Wiklund  (FALKENBERG)
Majlis Wolfhagen  (FALKENBERG)
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46