Nämnd   Funktionsrättsrådet (fd Kommunala handikapprådet)
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Vakant Opolit Ledamot
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Andreas Engebrethsen (S) Ordförande
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Maria Larsson (C) Ledamot
Yvonne Nilsson (S) Ledamot FALKENBERG
GunMarie Stenström (M) Ledamot UGGLARP
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ersättare
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Irene Gustavsson (S) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Irén Svensson (S) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46