Nämnd   Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Dahn Persson (S) Ledamot FALKENBERG
Vagn Abel (MP) Ordförande
Johan Idmark (M) Vice ordförande
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46