Nämnd   Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Johan Idmark (M) Vice ordförande
Vagn Abel (MP) Ordförande
Vakant (S) Ledamot
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50