Nämnd   Falkenberg Energi AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ombud FALKENBERG
Anton Sjöberg (MP) Ledamot
Mikael Salomonsgård (S) Ordförande
Mats Lundsgård (M) Ledamot VESSIGEBRO
Per Ekbom (M) Lekmannarevisor
Eva Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Ingvar Andersson (C) Ledamot FALKENBERG
Gunnar Andersson (S) Ledamot FALKENBERG
David Andersson (C) Vice ordförande
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50