Nämnd   Falkenberg Energi AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
David Andersson (C) Vice ordförande
Gunnar Andersson (S) Ledamot FALKENBERG
Ingvar Andersson (C) Ledamot FALKENBERG
Eva Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Per Ekbom (M) Lekmannarevisor
Mats Lundsgård (M) Ledamot VESSIGEBRO
Mikael Salomonsgård (S) Ordförande
Anton Sjöberg (MP) Ledamot
Per Svensson (S) Ombud FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46