Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Emily Crowe (KD) Ledamot
Peter Dygården (S) Ordförande
Jenny Fredman (C) Ledamot
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Åsa Norberg (S) Ledamot
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Petra Hygrell (L) Ersättare FALKENBERG
Johanna Sundberg (S) Ersättare
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46