Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susan Pettersson (KD) Ledamot
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Åsa Norberg (S) Ledamot
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Jenny Fredman (C) Ledamot
Peter Dygården (S) Ordförande
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Meryem Özen (S) Ersättare
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
Petra Hygrell (L) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50