Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jenny Fredman (C) Ledamot
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Susan Pettersson (KD) Ledamot
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Åsa Norberg (S) Ledamot
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
Petra Hygrell (L) Ersättare FALKENBERG
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
Meryem Özen (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50