Nämnd   Vatten & Miljö i Väst AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Varbergs representant (-) Ordförande
Vagn Abel (MP) Vice ordförande
Varbergs representant (-) Ledamot
Varbergs representant (-) Ledamot
Varbergs representant (-) Ledamot
Johan Idmark (M) Ledamot
Dahn Persson (S) Ledamot FALKENBERG
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Varbergs representant (-) Lekmannarevisor
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Varbergs representant (-) Suppleant för lekmannarevisor
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-20 21:00:52