Nämnd   Vatten & Miljö i Väst AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Varbergs representant (-) Ordförande
Vagn Abel (MP) Vice ordförande
Varbergs representant (-) Ledamot
Varbergs representant (-) Ledamot
Varbergs representant (-) Ledamot
Johan Idmark (M) Ledamot
Per-Gunnar Andersson (S) Ledamot FALKENBERG
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Varbergs representant (-) Lekmannarevisor
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Varbergs representant (-) Suppleant för lekmannarevisor
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2020-07-09 21:00:43