Nämnd   Socialutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Ulla Lindén (S) Ledamot FALKENBERG
Anette Ivarsson (C) Ledamot TORUP
Anita Andersson (KD) Ledamot GLOMMEN
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabet Karlsson (L) Ersättare FALKENBERG
Monica Hansson (C) Ersättare HEBERG
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43