Nämnd   Socialutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Ulla Lindén (S) Ledamot FALKENBERG
Monica Hansson (C) Ledamot HEBERG
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Anita Andersson (KD) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Ann-Margret Kristensson (C) Ersättare FALKENBERG
Elisabet Karlsson (L) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50