Nämnd   Socialutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Rie Boulund (M) Vice ordförande
Ulla Lindén (S) Ledamot FALKENBERG
Anita Andersson (KD) Ledamot
Monica Hansson (C) Ledamot HEBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabet Karlsson (L) Ersättare FALKENBERG
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Ann-Margret Kristensson (C) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50