Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Andreas Engebrethsen (S) 1:e vice ordförande
Rie Boulund (M) 2:e vice ordförande
Shlomo Gavie (C) Ledamot
Miranda Bodiroza (S) Ledamot GLOMMEN
Ulla Lindén (S) Ledamot FALKENBERG
Gert Persson (M) Ledamot FALKENBERG
Jesper Koch (SD) Ledamot
Elisabet Karlsson (L) Ledamot FALKENBERG
Anette Ivarsson (C) Ledamot TORUP
Anita Andersson (KD) Ledamot GLOMMEN
Lars-Gunnar Perlinger (M) Ledamot HEBERG
Emma Lindkvist (MP) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Fagenheim (S) Ersättare
Margareta Stenström (M) Ersättare
Helena Enqvist (S) Ersättare
Monica Hansson (C) Ersättare HEBERG
Lotta Johansson (L) Ersättare
Veronica Svensson (V) Ersättare
Ann-Margret Kristensson (C) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43