Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Gert Persson (M) Ledamot FALKENBERG
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Emma Lindkvist (MP) Ledamot
Ulla Lindén (S) Ledamot FALKENBERG
Niklas Liljeroth (M) Ledamot
Elisabet Karlsson (L) Ledamot FALKENBERG
Monica Hansson (C) Ledamot HEBERG
Andreas Engebrethsen (S) 1:e vice ordförande
Katrin Carlsson (C) Ledamot ULLARED
Rie Boulund (M) 2:e vice ordförande
Miranda Bodiroza (S) Ledamot GLOMMEN
Anita Andersson (KD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jamie Svensson (V) Ersättare
Lotta Strömblad (L) Ersättare
Margareta Stenström (M) Ersättare
Ann-Margret Kristensson (C) Ersättare FALKENBERG
Thomas Fagenheim (S) Ersättare
Helena Enqvist (S) Ersättare FALKENBERG
Kerstin Angel (C) Ersättare HEBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46