Nämnd   Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vagn Abel (MP) Ordförande
Johan Idmark (M) Vice ordförande
Per-Gunnar Andersson (S) Ledamot FALKENBERG
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Sven-Arne Rasmussen (M) Lekmannarevisor FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2020-06-01 21:00:36