Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Tore Holmefalk (C) 2:e vice ordförande GLOMMEN
Anna Andersson (C) Ledamot HEBERG
Åsa Norberg (S) Ledamot
Ragnhild Lundahl (M) Ledamot FALKENBERG
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Emily Crowe (KD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Petra Hygrell (L) Ersättare FALKENBERG
Jenny Fredman (C) Ersättare
Meryem Özen (S) Ersättare
Johan Palmgren (M) Ersättare SLÖINGE
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43