Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Jenny Fredman (C) Ledamot
Åsa Norberg (S) Ledamot
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Emily Crowe (KD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Petra Hygrell (L) Ersättare FALKENBERG
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
Johanna Sundberg (S) Ersättare
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47