Nämnd   Barn- och utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Mircea Nitescu (M) Ledamot FALKENBERG
Petra Hygrell (L) Ledamot FALKENBERG
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Jenny Fredman (C) Ledamot
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Emily Crowe (KD) Ledamot
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Petra Eriksson (C) Ledamot
Åsa Norberg (S) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Simon Lilliestam (L) Ersättare
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
Johanna Sundberg (S) Ersättare
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
Ulf Davidsson (S) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Martin Johnsson (M) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47