Nämnd   Barn- och utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Jenny Fredman (C) Ledamot
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Petra Eriksson (C) Ledamot
Åsa Norberg (S) Ledamot
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Emily Crowe (KD) Ledamot
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Petra Hygrell (L) Ledamot FALKENBERG
Mircea Nitescu (M) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Martin Johnsson (M) Ersättare FALKENBERG
Simon Lilliestam (L) Ersättare
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
Ulf Davidsson (S) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Johanna Sundberg (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50