Nämnd   Barn- och utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Jenny Fredman (C) Ledamot
Petra Eriksson (C) Ledamot
Emily Crowe (KD) Ledamot
Petra Hygrell (L) Ledamot FALKENBERG
Mircea Nitescu (M) Ledamot FALKENBERG
Johan Palmgren (M) Ledamot SLÖINGE
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Åsa Norberg (S) Ledamot
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot FALKENBERG
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Julia Weidenlöv (C) Ersättare
Simon Lilliestam (L) Ersättare
Martin Johnsson (M) Ersättare FALKENBERG
Mikael Svensson (M) Ersättare FALKENBERG
Ulf Davidsson (S) Ersättare
Johanna Sundberg (S) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46