Parti   Opolitisk
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (12)
Majlis Wolfhagen  (FALKENBERG)
Roger Wiklund  (FALKENBERG)
Lina Weetman  ()
Rickard Nordén  ()
Rolf Karlsson Söderby  ()
Maria Jörmalm Andersson  (FALKENBERG)
William Hedman  (FALKENBERG)
Lars Fröding  ()
Christian Fager  ()
Göran Bengtsson  ()
Jan Andersson  ()
Revisionstjänst Falkenberg AB   ()
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50