Nämnd   Falkenbergs Bostads Parkering AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Christina Johansson (S) Ordförande FALKENBERG
Björn Jönsson (S) Ombud ULLARED
Per Ekbom (M) Lekmannarevisor
Göran Janko (M) Vice ordförande FALKENBERG
Gunnar Pettersson (KD) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
Ninni Gustavsson (M) Suppleant för ombud ULLARED
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46