Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolfor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Mircea Nitescu (M) Ledamot FALKENBERG
Simon Lilliestam (L) Ledamot
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Petra Eriksson (C) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Ulf Davidsson (S) Ersättare
Martin Johnsson (M) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46