Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolfor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mircea Nitescu (M) Ledamot FALKENBERG
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Simon Lilliestam (L) Ledamot
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Petra Eriksson (C) Ledamot
Peter Dygården (S) Ordförande
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Martin Johnsson (M) Ersättare FALKENBERG
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Ulf Davidsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-25 21:00:48