Nämnd   Revisorer för granskning av kommunens stiftelser
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Vakant Opolit Auktoriserad revisor
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-09-22 21:00:50