Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolfor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna Andersson (C) 2:e vice ordförande HEBERG
Peter Dygården (S) Ordförande
Petra Eriksson (C) Ledamot
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Simon Lilliestam (L) Ledamot
Claës-L Ljung (SD) Ledamot FEGEN
Mircea Nitescu (M) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulf Davidsson (S) Ersättare
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
Martin Johnsson (M) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46