Nämnd   Falkenberg Energihandel AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
David Andersson (C) Vice ordförande
Eva Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Per Ekbom (M) Lekmannarevisor
Mikael Salomonsgård (S) Ordförande
Per Svensson (S) Ombud FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46