Nämnd   Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala sam
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ledamot
Rie Boulund (M) Ledamot
Georgia Ferris (KD) Ledamot
Mikael Hallberg (V) Ledamot
Per Johansson (C) Ledamot FALKENBERG
Markus Jöngren (MP) Ledamot FALKENBERG
Jonathan Limén (L) Ledamot FALKENBERG
Per Svensson (S) Ordförande FALKENBERG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46