Nämnd   Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala sam
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ordförande FALKENBERG
Jonathan Limén (L) Ledamot FALKENBERG
Markus Jöngren (MP) Ledamot FALKENBERG
Per Johansson (C) Ledamot FALKENBERG
Mikael Hallberg (V) Ledamot
Georgia Ferris (KD) Ledamot
Rie Boulund (M) Ledamot
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-09-25 21:00:48