Nämnd   Falkenbergs Bostads AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christina Johansson (S) Ordförande FALKENBERG
Göran Janko (M) Vice ordförande FALKENBERG
Anders Treschow (M) Ledamot FALKENBERG
Connie Kristensson (S) Ledamot FALKENBERG
Gunnar Pettersson (KD) Ledamot FALKENBERG
Tore Holmefalk (C) Ledamot GLOMMEN
Mattias Björding (S) Ledamot
Björn Jönsson (S) Ombud ULLARED
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Per Ekbom (M) Lekmannarevisor
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ninni Gustavsson (M) Suppleant för ombud ULLARED
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47