Nämnd   Falkenbergs Bostads AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christina Johansson (S) Ordförande FALKENBERG
Göran Janko (M) Vice ordförande FALKENBERG
Anders Treschow (M) Ledamot FALKENBERG
Connie Kristensson (S) Ledamot FALKENBERG
Gunnar Pettersson (KD) Ledamot FALKENBERG
Martin Hafstrand (C) Ledamot ÄLVSERED
Mattias Björding (S) Ledamot
Marcelle Farjallah (S) Ombud FALKENBERG
Vakant Opolit Auktoriserad revisor
Sven-Arne Rasmussen (M) Lekmannarevisor FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ninni Gustavsson (M) Suppleant för ombud ULLARED
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2019-08-24 21:00:30