Nämnd   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolformer
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Dygården (S) Ordförande
Gabriella Hulander (S) 1:e vice ordförande
Tore Holmefalk (C) 2:e vice ordförande GLOMMEN
Petra Eriksson (C) Ledamot
Katja Geertinger (MP) Ledamot FALKENBERG
Karin Lundberg (M) Ledamot FALKENBERG
Lena Engström (L) Ledamot FALKENBERG
Tim Hedin (SD) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulf Davidsson (S) Ersättare
Mircea Nitescu (M) Ersättare FALKENBERG
Lennart Johnsson (V) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43