Nämnd   Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala samarbeten
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ordförande FALKENBERG
Mikael Hallberg (V) Ledamot
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ledamot
Per Johansson (C) Ledamot FALKENBERG
Rie Boulund (M) Ledamot
Jonathan Esbjörnsson (L) Ledamot FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ledamot
Markus Jöngren (MP) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43