Nämnd   Överförmyndarnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Micheline Atallah Chahoud (C) Ledamot
Ingegerd Rönnbäck (S) Ledamot FALKENBERG
Lars Fagerström (L) Ordförande FALKENBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Gustafsson (M) Ersättare
Sven-Olof Myrén (S) Ersättare
Helena Enqvist (S) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46