Nämnd   Kultur-, fritids- och tekniknämndens kulturutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karl Gustaf Carlzon (S) Ledamot FALKENBERG
Claes Bertil Claesson (C) Ledamot
Lena Berglund (MP) Ledamot
Lars Agbrant (M) Vice ordförande FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ordförande
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46