Nämnd   Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Dahn Persson (S) Ledamot FALKENBERG
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Johan Idmark (M) Vice ordförande
Vagn Abel (MP) Ordförande
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46