Nämnd   Bygglovsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Yvonne Nilsson (S) Ordförande FALKENBERG
Bo Gustafsson (M) Vice ordförande
Irén Svensson (S) Ledamot FALKENBERG
Lars-Olof Nilsson (S) Ledamot
Ingmar Bengtsson (C) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-Åke Åkesson (M) Ersättare
Maria Edstav (S) Ersättare FALKENBERG
Håkan Eliasson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46