Nämnd   Valnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Majlis Wolfhagen Opolit Ordförande FALKENBERG
Anita Gidén (V) Ledamot
Stefan Johansson (SD) Ledamot
Ingela Gunnarsson (S) Ledamot
Markus Jöngren (MP) Ledamot FALKENBERG
Gert Persson (M) Vice ordförande FALKENBERG
Wanja Hjortmarker (L) Ledamot FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ledamot
Stig Agnåker (C) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mikael Hallberg (V) Ersättare
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ersättare
Olof (Olle) Torlycke (S) Ersättare FALKENBERG
Susanne Råbius (MP) Ersättare
Bo Gustafsson (M) Ersättare
Rikard Cavallini (L) Ersättare
Jerk Jakobs (KD) Ersättare FALKENBERG
Siv Nyman (C) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46