Nämnd   Överförmyndarnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingegerd Rönnbäck (S) Ledamot FALKENBERG
Lars Fagerström (L) Ordförande FALKENBERG
Micheline Atallah Chahoud (C) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Olof Myrén (S) Ersättare
Helena Enqvist (S) Ersättare FALKENBERG
Bo Gustafsson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46