Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ordförande FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) 1:e vice ordförande
Björn Jönsson (S) Ledamot ULLARED
Ninni Gustavsson (M) Ledamot ULLARED
Anneli Andelèn (C) 2:e vice ordförande FALKENBERG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Markus Jöngren (MP) Ersättare FALKENBERG
Göran Janko (M) Ersättare FALKENBERG
Lars Fagerström (L) Ersättare FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Per Johansson (C) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46