Nämnd   Kommunala pensionärsrådet - kommunens representanter
2021-05-20 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Anita Andersson (KD) Ledamot
Monika Eriksson (KD) Ledamot
Stig Agnåker (C) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Helena Enqvist (S) Ersättare FALKENBERG
Gert Persson (M) Ersättare FALKENBERG
Jonathan Limén (L) Ersättare FALKENBERG
Claes Bertil Claesson (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46