Nämnd   Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dahn Persson (S) 1:e vice ordförande FALKENBERG
Karl Gustaf Carlzon (S) Ledamot FALKENBERG
Lars Agbrant (M) 2:e vice ordförande FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ordförande
Maria Larsson (C) Ledamot
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Ersättare FEGEN
Rikard Cavallini (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46