Nämnd   Falkenberg Energihandel AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Eva Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Per Svensson (S) Ombud FALKENBERG
Mikael Salomonsgård (S) Ordförande
Per Ekbom (M) Lekmannarevisor
David Andersson (C) Vice ordförande
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46