Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Shlomo Gavie (C) Ledamot
Elisabet Karlsson (L) Ledamot FALKENBERG
Rie Boulund (M) Ledamot
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Andreas Engebrethsen (S) Vice ordförande
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Andersson (KD) Ersättare
Gert Persson (M) Ersättare FALKENBERG
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-25 21:00:48