Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Elisabet Karlsson (L) Ledamot FALKENBERG
Shlomo Gavie (C) Ledamot
Andreas Engebrethsen (S) Vice ordförande
Rie Boulund (M) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gert Persson (M) Ersättare FALKENBERG
Emma Lindkvist (MP) Ersättare
Anita Andersson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-24 21:00:50