Nämnd   Miljö- och hälsoskyddsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulrika Persson (C) Ledamot FALKENBERG
Göran Paulsson (M) Ledamot FALKENBERG
Isabell Leoson (S) Ledamot FALKENBERG
Bengt Hackberg (S) Ordförande FALKENBERG
Ninni Gustavsson (M) Vice ordförande ULLARED
Joseph Farjallah (S) Ledamot FALKENBERG
Marita Ahlström (S) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susanne Råbius (MP) Ersättare
Othmar Nekham (C) Ersättare FALKENBERG
Sofia Inlund (S) Ersättare
Marcus Gyllenstolpe (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-25 21:00:48