Nämnd   Revisorer för granskning av kommunens verksamheter
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Berge (MP) Revisor MORUP
Carina Ejdestig (KD) Revisor FALKENBERG
Per Ekbom (M) Revisor
Jan Johansson (C) Ordförande FALKENBERG
Anders Malmström (L) Revisor FALKENBERG
Jan Nilsson (SD) Revisor
Gösta Svensson (S) Vice ordförande FALKENBERG
Hans Wieslander (V) Revisor
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46